สินค้าประเภทกล่องบรรจุแผ่น

ประเภทกล่อง DVD
กล่อง DVD 1 หน้าดำ มาตรฐาน
กล่อง DVD 1 หน้าดำ (สั้น)
กล่อง DVD 2 หน้าดำ มาตรฐาน
กล่อง DVD สลิม 1 หน้าดำ
กล่อง DVD สลิม 2 หน้าดำ
กล่อง DVD สลิม 4 หน้าดำ
กล่อง DVD สลิม 4 หน้าดำ (ไม่มีไส้)
กล่อง DVD สลิม 6 หน้าดำ
กล่อง DVD 4 หน้าดำ
กล่อง DVD 6 หน้าดำ
กล่อง DVD 8 หน้าดำ
กล่อง DVD 12 หน้าดำ
กล่อง DVD 1 หน้าขาว
กล่อง DVD 2 หน้าขาว
กล่อง DVD 1 หน้าใส
กล่อง DVD 2 หน้าใส
กล่อง DVD สลิม 1 หน้าขาว
กล่อง DVD สลิม 2 หน้าขาว
กล่อง DVD สลิม 4 หน้าขาว
กล่อง DVD สลิม 6 หน้าขาว
กล่อง DVD 4 หน้าขาว
กล่อง DVD 6 หน้าขาว
กล่อง DVD 8 หน้าขาว
กล่อง DVD 12 หน้าขาว
ประเภทกล่อง PP
สินค้า PP (กล่องดำ)
PP 1 หน้าดำ
PP 2 หน้าดำ
PP สลิม 2 หน้าดำ (แพ็ค 10)
PP สลิม 2 หน้าดำ (แพ็ค 25)
PP 4 หน้าดำ
สินค้า PP (กล่องขาว)
PP 1 หน้าขาว
PP สลิม 1 หน้าขาว
PP หอย ขาว
PP 2 หน้าขาว
PP สลิม 2 หน้าขาว (แพ็ค 10)
PP สลิม 2 หน้าขาว (แพ็ค 25)
PP 4 แผ่นขาว
สินค้า PP (กล่องคละสี)
PP สลิม 1 หน้าคละสี
PP สลิม 2 หน้าคละสี
PP 4 แผ่นคละสี
PP หอยคละสี
กระปุกดำ (แพ็ค 10)
กระปุกดำ (แพ็ค 25)
กระปุกขาว (แพ็ค 10)
กระปุกขาว (แพ็ค 25)
กระปุกคละสี (แพ็ค 10)
กระปุกคละสี (แพ็ค 25)
ประเภทกล่อง CD
สินค้า ซีดี
กล่อง CD 1 หน้าดำ (โปร่ง)
กล่อง CD 1 หน้าดำ (เต็ม)
กล่อง CD 2 หน้าดำ
กล่อง CD 1 หน้าใส (โปร่ง)
กล่อง CD 1 หน้าใส (เต็ม)
กล่อง CD 2 หน้าใส
กล่อง CD 3 หน้าใส
กล่อง CD 2 หน้าขาวทราย
กล่อง CD 2 หน้าคละสี
กล่อง ซูเปอร์ (2 หน้า)
กล่อง ซูเปอร์ (2 หน้า)
กล่อง ซูเปอร์ (1 หน้า)
กล่อง CD สลิม ดำ
กล่อง CD สลิม ใส (แพ็ค 10)
กล่อง CD สลิม ใส (แพ็ค 50)
กล่อง CD สลิมทราย (แพ็ค 10)
กล่อง CD สลิมทราย (แพ็ค 50)
กล่อง CD สลิมคละสี
กล่อง มินิ สลิม ดำ
กล่อง มินิ สลิม ใส
กล่อง มินิ สลิม คละสี
กล่อง บลูเรย์ ขาว
กล่อง บลูเรย์ ฟ้า
กล่อง บลูเรย์ ฟ้า 2 หน้า มี LOGO
กล่อง บลูเรย์ ฟ้า 2 หน้า ไม่มี LOGO
ประเภท DIGI TRAY
CD ดิจิเท 1 หน้าใส
DVD ดิจิเท 1 หน้าใส มี LOGO
DVD ดิจิเท 1 หน้าใส ไม่มี LOGO
DVD ดิจิเท 2 หน้าใส มี LOGO
DVD ดิจิเท 2 หน้าใส ไม่มี LOGO
DVD ดิจิเท 1 หน้าดำ
DVD ดิจิเท 2 หน้าดำ
กล่อง SPJ (1หน้า)

รายการสินค้าประเภทแผ่น CD DVD

สินค้าแผ่น CD-R
CD-R NO SCREEN A
CD-R SUP (แพ็ค 50)
CD-R SUP (ซีล 50)
CD-R SUP (ซีล 100)
CD-R Printable ขาว (แพ็ค 50)
CD-R Printable ขาว (ซีล 50)
CD-R Printable ขาว (ซีล 100)
CD-R Printable มุก (แพ็ค 50)
CD-R Printable มุก (ซีล 50)
CD-R Printable มุก (แพ็ค 50)
CD-R Printable มุก (ซีล 50)
สินค้าแผ่น DVD-R
DVD-R NO SCREEN A
DVD-R Printable ขาว (แพ็ค 50)
DVD-R Printable ขาว (ซีล 50)
DVD-R Printable ขาว (ซีล 100)
DVD-R Printable มุก (แพ็ค 50)
DVD-R Printable มุก (ซีล 50)
DVD-R SUP (แพ็ค 50)
DVD-R SUP (ซีล 50)

รายการสินค้าประเภท ถุงพลาสติก

ขนาดถุงขยะดำ
18×20
18×24
20×30
22×26
22×30
24×28
28×36
30×40
36×45
ขนาดถุงขยะสีแดง
18×20
18×24
20×30
22×26
22×30
24×28
28×36
30×40
36×45
ขนาดถุงขยะสีขาว
18×20
18×24
20×30
22×26
22×30
24×28
28×36
30×40
36×45
ขนาดถุงหูหิ้ว คละสี
6×11
6×14
8×16
9×18
12×20
12×26
15×27
15×30
18×30
18×36
ขนาดถุงเจาะรู คละสี
6×9
7×10
8×12
9×14
10×16
12×18

รับผลิตถุงตามขนาดซึ่งลูกค้าต้องการและทำการสั่งซื้อ

รายการสินค้าประเภท สายไฟ สายลำโพง สายเครื่องเสียง

สายรีโมท 0.5 SQ.MM.
สายรีโมท 1 SQ.MM.
สายรีโมท 1.5 SQ.MM.
สายรีโมท 2 SQ.MM.
สายรีโมท 3 SQ.MM.
สายรีโมท 4 SQ.MM.
สายแบต 6 SQ.MM.
สายแบต 8 SQ.MM.
สายแบต 10 SQ.MM.
สายแบต 12 SQ.MM.
สายแบต 16 SQ.MM.
สายแบต 20 SQ.MM.
สายแบต 35 SQ.MM.
สายแบต 50 SQ.MM.
สายแบต 0 SQ.MM.
สายลำโพง AWG 14=
สายลำโพง AWG 16=
สายลำโพง 45 (ใส)
สายลำโพง 55 (ใส)
สายลำโพง 65 (ใส)
สายสัญญาณ